Grafička priprema

Termin grafička priprema obuhvaća cijeli proces kroz koji prolazi dokument prije samog tiska.

Prvo ga kreira grafički dizajner. Zatim dolazi proces grafičke pripreme, a u to je uključeno:

-provjera gramatičkih grešaka i tipfelera

-provjera da li su sve fotografije i slike u potrebnom formatu

-separacija boja za klasičan tisak

-provjera fontova

-provjera općenitih postavki  – kao što su margine, veličina papira, veličina tiskovne forme…

Pripremu za tisak radimo nakon grafičkog oblikovanja proizvoda dizajniranih kod nas kao i na osnovu vaših gotovih grafičkih rješenja koje ste nam poslali u elektronskom obliku.

Za tisak vaših materijala treba poslati grafičku pripremu kao kompozitni PDF dokument ili neki od vektorskih formata (.cdr, .ai).

Dokument kreirati u CMYK bojama umjesto u RGB-u, da biste bili sigurni da će boje biti jednake vašim zamislima. Fontove prije snimanja u PDF pretvoriti u krivulje.

O nama
Sitotisak
Termotisak
Veliki tisak
Digitalni tisak
Grafička priprema
Usluge
Kontakt Akcija